Menschen & Voelker Menschengruppen+Völker
Menschen & Voelker Menschen & Voelker
Menschen & Voelker Menschen & Voelker
Menschen & Voelker Menschen & Voelker
Menschen & Voelker Menschen & Voelker
Menschen & Voelker Menschen & Voelker

Sara und Hagar

 


Text zu Sara und Hagar

 
abstand
abstand
Aus der Stille / Heimat / Handplastiken / Hände / Menschengruppen u Völker / aufgebaute Figuren / bibl. Themen / Kreuzweg / Reliefs / Mensch