Haende Handinstallationen
Haende
Haende Haende
Haende Haende
Haende  
Haende Haende
Im Gleichschritt, Ausschnitt  
abstand
abstand
Aus der Stille / Heimat / Handplastiken / Hände / Menschengruppen u Völker / aufgebaute Figuren / bibl. Themen / Kreuzweg / Reliefs / Mensch