Handplastiken
Handplastiken Handplastiken
Handplastiken Handplastiken
Handplastiken Handplastiken
Handplastiken Handplastiken
  abstand
Kronjuwelen
2012
H 40 cm
 
abstand
abstand
Aus der Stille / Heimat / Handplastiken / Hände / Menschengruppen u Völker / aufgebaute Figuren / bibl. Themen / Kreuzweg / Reliefs / Mensch